QST SENDINGER OG DROP IN FØR OG ETTER SOMMERFERIEN
Publisert av LA3RNA den 03. June 2018 22:07

Bilder i hovedmappe: radioamatr.jpgSiste QST-sending før sommerferien er søndag 10. juni. 

Første QST-sending etter ferien er søndag 19. august.

 

Siste aktivitet på gruppelokalet før sommerferien er onsdag 13. juni med sommeravslutning kl 1900.

Første aktivitet etter sommerferien er onsdag 22. august. Da blir det som vanlig drop in kl 1900.