ENDRING AV FORSKRIFT OM RADIOAMAT├śRLISENS
Publisert av LA3RNA den 10. August 2018 14:37

Bilder i hovedmappe: nkom.pngNKOM melder via NRRLs kontor:
Basert på europeisk frekvensharmonisering og innspill til høringen av endringsforslagene, har Nkom har fastsatt endringer i forskriften om radioamatørlisens.
Endringene trer i kraft 8. august 2018.

Se mer under "Les mer"

 


Utvidet nyhet

I forskriften § 9 er det nå en ny bestemmelse om at andre enn radioamatører kan sende på frekvenser avsatt til radioamatørvirksomhet, under forutsetning av hensikten er rekruttering og opplæring og at dette skjer under overvåkning av en representant for radioamatørgruppen som er radioamatør og at gruppens eller radioamatørens kallesignal benyttes.
Videre er det nå tillatt å bruke 1000 W på utvalgte frekvenser til kommunikasjon ved hjelp av refleksjon av radiobølger fra månens overflate (EME - Earth Moon Earth) og fra meteorspor (MS - Meteor Scatter) uten individuell tillatelse.
Det er videre gjort en viktig presisering om at frekvenser avsatt til radioamatørvirksomhet ikke kan brukes til luftfartøy uten fører om bord, herunder blant annet droner og modellfly.
Se https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/endring-av-forskrift-om-radioamatørlisens for lenke til revidert forskrift, publisert på Lovdata.
 
Kilde NKOM: https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/endring-av-forskrift-om-radioamatørlisens