SILENT KEY
Publisert av LA3RNA den 10. August 2018 14:58

Bilder i hovedmappe: kors.jpegHortengruppen v/ LB6WE Torgeir melder:


Vårt mangeårige medlem LA1ARA Bjørn døde den 25. juli 2018
Vi lyser fred over Bjørns minne.