QST SENDINGER LA2D
Publisert av LA3RNA den 20. August 2018 07:04

Bilder i hovedmappe: images2.jpg

 

Da det er problemer med LA5DR 2 meter, så kjører vi qst sendingene på LA9DR 70 cm 434.725 sub: 74,4.

 

Tidspunkt som vanlig på søndager kl. 2100.