TESTER UKE 7 OG UKE 8
Publisert av LA3RNA den 03. February 2018 11:11

Bilder i hovedmappe: bilderphp.jpeg

17.-18. februar kl. 0000-2400 UTC ARRL Inter. DX Contest 1.8-28 MHz CW
17.-18. februar kl. 1200-1159 UTC Russian PSK WW Contest 1.8-28 MHz PSK 

20. februar kl. 1900-2300 NT NRAU NAC Aktivitetstest 1296 MHz
23.-25. februar kl. 2200-2200 UTC CQ 160-Meter Contest 1.8 MHz SSB
24.-25. februar kl. 0600-1800 UTC REF Contest 3.5-28 MHz SSB
24.-25. februar kl. 1300-1300 UTC UBA Contest 3.5-28 MHz CW