MANAGER RAPPORTER OG SAKER TIL ÅRSMØTE 2019

Frist for innlevering av manager rapporter 2018, handlingsplan og budsjett for 2019 er 31.12.2018. Dette sendes på følgende epost: formann(at)la2d.no

Frist for innlevering av saker til årsmøte er 10.01.2019. Dette må skje skriftlig og leveres til noen i styret, eller på epost: post(at)la2d.no