TESTER UKE 7 OG 8

16.-17. februar kl. 0000-2400 UTC ARRL Inter. DX Contest 1,8-28 MHz CW
16.-17. februar kl. 1200-1159 UTC Russian PSK WW Contest 1,8-28 MHz BPSK31 BPSK63, BPSK125

19. februar kl. 1900-2300 NT NRAU NAC 1296 MHz
21. februar kl. 1900-2300 NT NRAU NAC 70 MHz
22.-14. februar kl. 2200-2200 UTC CQ 160-Meter Contest 1,8 MHz SSB
23.-24. februar kl. 0600-1800 UTC REF Contest 3,5-28 MHz SSB
23.-24. februar kl. 1300-1300 UBA DX Contest 3,5-28 MHz SSB