Nytt fra Radio Orientering Norge

Radio Orientering Norge (RON) v/LA6XI Knut melder:

RPO-sesongen 2021 er snart i gang, og det blir et RPO-løp lørdag 13.mars kl. 13.00 i Osloregionen.

Det ligger an til at dette blir et ski-RPO. Mer informasjon om arrangør/kontaktperson etc. kommer på rpo.no. og på «RPO-ringen» søndager.

Det tas forbehold om nasjonale retningslinjer for smittevern evt. skulle forhindre at arrangementet kan bli avholdt. Følg med på www.rpo.no!

Det blir for øvrig digitalt årsmøte i RON mandag 1. mars kl. 18.00 på Teams.

«RPO ringen» LA1RPO søndager ca. kl. 10.30 på 3644 kHz LSB.

Sjekk gjerne inn enten du er RPO-løper eller ikke. Alle er velkomne!