Nkom har gitt ny dispensasjon for contest-trafikk på 160m mellom 1850-1900 kHz

NRRLs kontor melder:

Etter søknad fra NRRL har Nkom nå gitt dispensasjon for bruk av inntil 1000W i frekvensområdet 1850-1900 kHz for deltagere i NRRLs månedstest. Fra før er tilsvarende dispensasjon gitt for følgende contester:

  • ARRL DX contest
  • ARRL 160 meter contest
  • CQ WW DX contest
  • CQ WW WPX contest
  • CQ WW 160 meter contest
  • IARU HF Championship
  • Russian DX Contest

Dispensasjonen er foreløpig gitt frem til desember 2030.