Bergensgruppen med videomøter

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Plattformen er foreløpig Skype med adresse: tinyurl.com/16r9cfz8. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk. 1. mars har vi et foredrag om GNSS.