Innkalling til årsmøtet 2021 er sendt medlemmene

LA2D logo

Innkalling til årsmøtet i NRRL Drammensgruppa er sendt til medlemmene. På grunn av Covid 19-situasjonen har styret valgt å foreta en skriftlig behandling av årsmøtet for Drammensgruppa. Det avholdes skriftlig, pr epost, mars 2021, med svarfrist 28. februar 2021.

Med håp om bedre og mer sosiale tider.