DX-Nytt Nr. 860

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, DX World, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

MONACO: Som vi meldte i DX-Nytt Nr. 853, skulle 3A/F4FRL og YL 3A/F5RBB bli aktive fra 24. februar til 2. mars. Men dette har de dessverre vært nødt til å kansellere, på grunn av Corona-situasjonen.

SKOTTLAND: Den spesielle stasjonen GB2CR blir aktiv fra 4. til 18. mars. Kallesignal-suffikset «CR» står for «Collins Radio», fordi stasjonen bare vil bruke eldre Collins-utstyr fra 1933 til 1971. Aktiviteten blir på bånd fra 80 til 10 meter med mest SSB og litt CW. QSL bare via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World) eller ClubLogs OQRS (Online-QSL-Request-System). Mer info på QRZ.COM.

TANZANIA: HA3JB planlegger å bli aktiv som 5H1IP fra øya Unguja Island (IOTA AF-32), nær Zanzibar, fra 20. til 30. september. Aktiviteten blir på 80 til 10 meter med CW, SSB, RTTY og FT8, inkludert deltagelse i CQWW DX RTTY Contest 26. og 27. september. QSL til hjemme-kallesignalet HA3JB, eller via ClubLogs OQRS. Mer info vil etter hvert komme på web-siden: www.ha3jb.com

ST. LUCIA: J68HZ blir aktiv fra 2. til 11. mars med 3 operatører på 160 til 2 meter med CW, SSB, FT8 og via Månen (EME = Earth-Moon-Earth). QSL via LoTW, eQSL, eller direkte via K9HZ, men IKKE via byrå. Operatørene vil også bli aktive med deres egne kallesignaler: J68HZ QSL til K9HZ – J68PG QSL til WA4PGM – og J68CN QSL til WØCN – eller QSL til disse via LoTW.

SVALBARD: Vi meldte i forrige DX-Nytt (Nr. 859) at JW/LB5SH blir aktiv i CQ WPX SSB Contest (27. og 28. mars) – og i et par dager før og etter contesten vil han være aktiv med SSB og FT8. Ohio/Penn DX Bulletin melder at han muligens vil operere i contesten som JW2T. QSL til begge kallesignalene via LoTW eller via ClubLogs OQRS.

PAPUA NEW GUINEA: Den spesielle stasjonen P29MM blir aktiv for å minnes 175 år siden etnologen Nicholas Miklouho-Maclay ble født i Ukraina. Aktiviteten blir på HF-bånd, med QSL via RMØL. Datoer og modulasjons-typer ikke oppgitt.

SINT MAARTEN: PJ7AA er aktiv igjen til 27. mars på 80 til 10 meter med CW og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet AA9A via ClubLogs OQRS, eller via LoTW, men IKKE via byrå.

FERNANDO DE NORONHA: PXØN planlegges å bli aktiv i enten mai eller juni på 80, 40, 20, 15, og 10 meter, modulasjons-typer ikke oppgitt. QSL via EA7FTR.

EUROPEISK RUSSLAND: Den spesielle stasjonen R125PR er aktiv i hele mars måned fra St. Petersburg, for å minnes 125 år siden verdens første telegrafi-melding ble sendt via radio, over 250 meters distanse, den 24. mars 1896. Teksten sendt var «Heinrich Herz». QSL via R1AU.

AUSTRALIA: Flyvåpenet i Australia fyller 100 år, og vil ha 2 spesielle jubileums-stasjoner i gang fra 1. mars: VI1ØØAF til 29. mai, og VK100AF til 31. august. Kallesignal-suffikset «AF» står for «Air Force». De som sender inn QSL-kort direkte med selv-adressert konvolutt og 2 amerikanske dollar for å dekke svarporto, vil få tilbake et QSL-kort med 4 sider. QSL via MØURX sin OQRS, men IKKE send QSL via byrå. Mye mer info, og mange bilder, på QRZ.COM.

ASCENSION ISLAND: Vi meldte i DX-Nytt Nr. 854 at ZD8HZ vil være aktiv i hele 2021, men OH/PENN DX Bulletin melder nå, at han bare vil være aktiv til midten av april. QSL direkte til hjemme-kallesignalet TA1HZ, eller via LoTW, eller via eQSL.