Amatørradio nr. 1-2021 er nå i posten

NRRLs kontor melder:

Amatørradio nr. 1-2021 har nå gått i posten og NRRLs medlemmer kan forvente bladet om få dager. Denne utgaven er den første som er fra redaktør Mona Askerøds hånd. Bladet er som vanlig innholdsrikt hvor NRRLs årsberetning har en selvsagt og fremtredende plass. Men det er også plass til mye annet spennende stoff, bla.: Rapport fra NRRLs innsats ved skredet i Gjerdrum, resultater vintertest og fylkestest, VHF/UHF/SHF-nyheter, med mye mer.

NB: Ved en inkurie har ikke NRRLs balanserapport for 2020 kommet med i bladet. Balanserapporten kan leses eller lastes ned fra dokumentlisten her: www.nrrl.no/generalforsamling2021