Påmelding til NRRLs generalforsamling 2021 er nå åpnet på www.nrrl.no

NRRLs kontor melder:

Som tidligere annonsert vil NRRLs generalforsamling 2021 bli avholdt elektronisk. Dette på grunn av den pågående Covid-19 pandemien. Den elektroniske generalforsamlingen vil åpne den 18. april og vil være åpen til 26. april.

For å kunne delta på generalforsamlingen er det nødvendig å melde seg på via www.nrrl.no. Det er nå åpnet for påmelding og påmeldingsskjema finner du her: nrrl.no/generalforsamling2021

Husk at for å kunne delta så må du ha meldt deg på innen fristen som er: 28. mars 2021, kl. 23.59. Det vil ikke være mulig å melde seg på etter denne frist.

På samme webside finnes også mye nyttig informasjon om generalforsamlingen. Her vil du bla. finne NRRLs årsberetning, regnskapsrapporter for 2020 og forslag til budsjett for 2021. Du vil også finne valgkomiteens innstilling til valgene til hovedstyret, revisorer og valgkomite.

Det vil være mulig å komme med benkeforslag til valgene under generalforsamlingen. Frist for innsending av benkeforslag er 28. mars 2021. For viktig informasjon om benkeforslag vennligst se: nrrl.no/generalforsamling2021

Alle NRRLs medlemmer kan fra «hvor som helst» delta på generalforsamlingen gitt at man disponerer en mobiltelefon som kan ta imot SMS og gitt at man har tilgang til internett og web.