Årsmøte avholdt i LA2D via epost – LA7EIA Erik ny formann

LA2D logo

Drammengruppen av NRRL LA2D har nå avholdt sitt årsmøte via epost grunnet C-19. Ingen innsigelser / motforslag var mottatt innen fristen som var satt til 28. februar. Styrets innstilling er da tatt til følge. Gratulerer LA7EIA Erik Mortensen som har påtatt seg vervet som ny formann i LA2D og takker samtidig avtroppende formann LB7FA Terje Arntzen for godt lederskap.

Øvrige styreverv:
Nestformann LA9QDA Ole Jonny Nordby
Sekretær LA4GHA Roger Bjørgvik
Kasserer LA8IM Hans-Jørgen Salvesen
Varamedlem LA5JK Jan Gunnar Johannessen.
Øvrige verv / managere fortsetter som tidligere. Se oversikten på hjemmesidene til LA2D. Medlemsavgiften på Kr 450,- ble beholdt uendret for 2021.
LA5JK Jan Gunnar