DX-Nytt Nr. 861

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, DX World, DXnews, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

FIJI: 3D2ZK, Joanna, er en ny YL (Young Lady) radioamatør. Hun planlegger å operere fra CONWAY REEF (3D2/C), ROTUMA (3D2/R) og andre øyer rundt Fiji i 3-4 måneder fra og med mai 2021. QSL foreløpig BARE via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World).

ISRAEL: Landet feirer i år 73 års uavhengighet, og radioamatørene vil markere dette, ved å bytte ut sine kallesignalprefikser «4X» med 4X73 – og «4Z» byttes ut med 4Z73. Dette skjer fra og med 14. april, til og med den 17. april.

SAMOA: 5W7X opereres nå «remote» av JF1OCQ fra Japan på alle HF-bånd. QSL til JF1OCQ.

MALDIVENE: SM6LRR, Mats, blir aktiv som 8Q7MS fra Ukulhas Island, Islands-On-The-Air (IOTA) Asia nr. 13 (AS-13) fra 28. mars til 10. april på 40 til 15 meter med mest CW pluss litt SSB. QSL-info vil komme senere, melder han.

ZAMBIA: HB9EWU er nå aktiv som 9J2BG, mest på 20 meter, modes ikke oppgitt. QSL til HB9EWU. QSL vil ikke bli besvart før neste år (2022), når han har kommet tilbake til Sveits.

FORENTE ARABISKE EMIRATER: A65HH vil snart være aktiv. QSL til KD5ESG.

SPANIA: De spesielle stasjonene AM3DIM og AM3YLD er aktive fra 6. til 12. mars i anledning den internasjonale kvinne-dagen 8. mars. Aktiviteten er på forskjellige HF-bånd. Kallesignal-suffikset «DIM» står for, på spansk: «Día Internacional de la Mujer», oversatt: «Den Internasjonale Kvinnedagen». Og kallesignal-suffikset «YLD» står for, på engelsk: «Young Lady Day». Det tilbys et diplom for kontakter med disse spesielle stasjonene, med regler på spansk på QRZ.COM under disse to spesielle kallesignalene.

ØSTERRIKE: De Forente Nasjoners (FN) «Amateur Radio Contest DX Club», ARCDXC, er aktiv i hele mars måned med den spesielle stasjonen C7A på 160 til 10 meter med SSB, CW og digitale modes. Stasjonen C7A tilhører Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO). QSL bare via UA3DX, enten via byrå eller direkte.

TYSKLAND: Den spesielle stasjonen DL21EURO blir aktiv fra 24. mars til 6. juni i anledning UEFA-verdensmesterskapet i fotball i 2021. QSL blir automatisk sendt via byrå for alle kontakter, men direkte QSL vil bli besvart av DK5ON.
I tillegg er den spesielle stasjonen DQ11WCA aktiv til 17. april i anledning World Castle Award Program (WCA). QSL blir automatisk sendt via byrå for alle kontakter, men direkte QSL vil bli besvart av DF6EX.

ECUADOR: HC1MD/2 er aktiv til 15. mai på 40 til 6 meter, men mest på 40 til 17 meter, med mest CW. QSL via K8LJG, eller via LoTW.

DOMINICA: AA7V har søkt om å kunne operere som J7V i løpet av året 2021. Spørsmålet blir, om de vil tillate et så kort kallesignal der? Da LA4LN ville operere derfra, stilte han opp på lisens-kontoret, for å be om et kort kallesignal, men fikk tildelt J73ALN – ikke akkurat kort, men «take it, or leave it» …

HAWAII: Klubbstasjonen KH7M tilhørende «Pu’ u’ O’ o’ Radio Club» opereres nå også «remote» på HF-bånd av NA2U fra USA. QSL via LoTW, eller direkte via IØMWI. «Pu’ u’ O’ o’-vulkanen» er for tiden den mest aktive vulkanen på Hawaii, som har vært besøkt av KH6/LA4LN to ganger under utbrudd, både i 1992 og i 2003.
Navnet på vulkanen er hawaiisk, og betyr «fremspring», altså et vulkan-fjell som vokser. Bilde av KH6/LA4LN rett foran glødende, rennende lava finnes i den skriftlige utgaven av QST-LA. →

WAKE ISLAND: WW6RG/KH9 blir aktiv på dagene 21. mars, 26. mars og 1. april på 20 og 17 meter med SSB mellom klokken 0430 og 0700 UTC. QSL bare til hjemme-kallesignalet WW6RG, og ingen QSL via internett.

PERU: W9SI er aktiv som OA4SS på 80 til 6 meter med SSB og CW. QSL via LoTW, eller direkte til K6BJ, men IKKE via byrå.

FINLAND: Den spesielle stasjonen OF6ØRR (OF seksti RR) feirer 60 års jubiléet for stål-fabrikken RAUTARUKKI. QSL via OH8DR.

BRASIL: Den spesielle stasjonen PQ213CFN feirer 213 års jubiléet for Det Brasilianske Marine-Korpset. QSL via LoTW.

POLEN: De spesielle stasjonene SNØZOSP og SN1ØØZOSP er aktive til 5. februar 2022, for å feire 100 års jubiléet for den frivillige brannslukkings-brigaden i Polen. QSL til SNØZOSP via SP9ODM – og QSL til SN1ØØZOSP via SP9SPJ.

GUATEMALA: VE7BV blir aktiv som TG9BBV i hele november i år på de fleste HF-bånd med mest CW, og litt SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet VE7BV, eller via LoTW.

MARSHALL-ØYENE: KA4WPX er aktiv som V7/KA4WPX eller fra klubb-stasjonen V73AX på 160 til 6 meter, når han ikke er på jobb der. QSL direkte til adressene på QRZ.COM.

IRAK: YI9WS har vært på 60 meter med SSB, og har der hatt flere kontakter med Europa.