Resultater NRAU NAC februar 2021

NRRLs VHF Contest Manager LA1KKA melder via LA4LN:

Resultatliste 50 MHz februar 2021

  1. LC1V 20.350 poeng 15 kontakter
  2. LA2D 13.605 poeng 20 kontakter

Kommentarer:
LA2D Denne gangen ble det en ren FT8-contest. Operatør: LB6D.
LC1V Lite tropo og svak meteor-scatter, men god deltagelse rundt om i Europa. Lengste kontakt med Italia IW2HAJ over 1608 km via meteor-scatter. Operatør: LA4LN.

Resultatliste 70 MHz februar 2021

  1. LC1V 12.042 poeng 10 kontakter

Kommentarer:
LC1V Lite tropo og lite meteorer gjorde dette til en utfordrende test. 3 kontakter ble startet, men ble ikke fullført, på grunn av manglende refleksjoner, og stjal dermed mye tid. Lengste kontakt med midt-England G3TCU over 1031 kilometer. Operatør: LA4LN.

Resultatliste 144 MHz februar 2021
Klasse Ekstra

  1. LA2Z 31.432 poeng 52 kontakter
  2. LA3OCT 7.982 poeng 14 kontakter

Klasse Standard

  1. LA3S 22.736 poeng 40 kontakter
  2. LA9DM 8.578 poeng 16 kontakter
  3. LB6ZH 8.578 poeng 9 kontakter

Kommentarer:
LA2Z Svake forhold og etterhvert SWR på antenner grunnet kaldt vær og snø. Worked DXCCs: DL:2, LA:4, OZ:8, PA:1, SM:31, SP:1, ES:1 og OH:4. Operatør: LA6MV.
LA3S Operatør: LA3BO.

Resultatliste 432 MHz februar 2021
Klasse Ekstra

  1. LA2Z 16.280 poeng 25 kontakter

Kommentarer:
LA2Z Svake forhold og problem med rotor som fryste fast. Operatør: LA6MV.

Resultatliste 1.3 GHz februar 2021
Ingen logger mottatt.

Resultatliste mikrobølge februar 2021
Ingen logger mottatt pr. 1. mars 2021.

Contest-regler og mer info på web: www.qsl.net/la1kka