Ny versjon 2.4.0-RC2 av programmet WSJT-X til ut-testing

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

Den 5. mars ble det lagt ut en ny versjon 2.4.0-RC2 av programmet WSJT-X. «RC» står for «Release Candidate». Dette er altså ikke en endelig versjon, men en versjon til ut-testing. Versjon 2.3.0 er fremdeles en versjon for «General Availability», altså for generell bruk. Disse to versjonene kan lastes ned gratis fra internett på adressen: www.tinyurl.com/digimode

Merk at de norske bruker-veiledningene der, skrevet av LA6VQ, er for tiden for en tidligere versjon 2.2.

Nytt i versjon 2.3 var de to nye «modes», altså modulasjons-artene, laget for langbølge og mellombølge, kalt FST4 og FST4W. Mer om disse sto i HF-spalten i «Amatørradio» Nr. 5 for i fjor, 2020.

I versjon 2.4, som nå er til uttesting, er det innført enda en ny mode: Q65. Denne står det om i HF-spalten i «Amatørradio» Nr. 1 for i år, 2021. LA4LN fikk ikke Q65 til å virke i versjon RC1, men i den nyeste versjon 2.4.0-RC2 virker den i LA4LN’s 64-bit PC med operativ-systemet Windows-10.

For å få enda mer følsomhet for mottak med modes FT4, FT8, JT65 og QRA64, ble det fra versjon 2.3 innført en mulighet for såkalt «AP dekoding», som betyr «a priori» dekoding, altså en prioritert dekoding. Denne kan øke følsomheten for dekoding med opp til 4 decibel. Den er lagt inn fast for FT4 fra og med versjon 2.3, men må aktiveres manuelt for de tre andre modes, ved å klikke på «Decode» i meny-linjen øverst, og deretter på «Enable AP» i den lille menyen som kommer til syne. Dekoding kan da ta litt lengre tid, og det kan dukke opp noen flere falske dekodinger av veldig svake signaler.

Hvis «AP-dekodingen» da har vært i bruk for mottatte data, kan det stå en «kode» foran og/eller bak navnet på landet som er dekodet, for eksempel «? a2 England». Disse kodene er forklart i den siste engelske bruker-veiledningens kapittel 12.