Videomøter er en av løsningene for å møtes i disse coronatider

Bergensgruppen kjører nå videomøter hver 1. og 3. mandag i måneden. Møtene er ikke bare for oss på Vestlandet, de er åpne for alle som er interessert i radioteknikk.

Haldengruppen avslutter drop-in. På grunn av covid-19 så blir møtelokalene i Hovsveien 88 stengt på ubestemt tid. Haldengruppen har imidlertid sked på 3610 kHz kl. 10.00 NT hver dag. Torsdager kl. 19.00 møtes vi på 145.775 MHz Halden repeater.

Haugalandgruppen har, inntil videre, ingen møteaktivitet i klubbhuset på Holmen grunnet smitteverntiltak. Alle møter holdes på video onsdager kl. 19.00. Onsdag 17. mars er det møte for sambandsgruppen.

Nedre Romerike gruppe avholder digital generalforsamling tirsdag 16. mars klokken 19.00.

Oslogruppen ønsker velkommen til digitalt medlemsmøte via Zoom, onsdag 17. mars kl. 19.30. Kveldens foredrag er ved LA4LN Tom V. Segalstad, og temaet er «Radiobølge-utbredelse på VHF (over 30 MHz)».
Meld deg på via vår hjemmeside la4o.no og få tilsendt en link på e-post – for innlogging.

Ryfylkegruppen har forsiktig tatt opp igjen møteaktiviteten. Det vil bli drop-in på LA5L på Pundsnes hver torsdag fra kl. 18.00. De til enhver gjeldende råd med hensyn på smittevern vil bli fulgt.

De fleste gruppene har satt møtevirksomheten på vent pga. coronaviruset. Men noen grupper har altså gått for andre løsninger.