Nkom lanserer informasjonsvideoer innen ekom

22 videoer tilgjengelig for alle

Senioringeniør Finn Arne Johansen er en av foreleserne i Nkoms 22 nye informasjonsfilmer for studenter og aktører i el- og ekombransjen.

22 videoer, hver på to til åtte minutter, er nå tilgjengelig på YouTube-kanalen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Her kan du se videoene

Forelesere i filmene er erfarne medarbeidere i Nkom som bransjen også i en normalsituasjon ville møtt fysisk på ulike seminarer, konferanser og forelesninger.

Temaer som blir presentert i filmene:

  • Nkoms ansvar og myndighetsområder
  • Lover og forskrifter relatert til ekombransjen
  • Kvalitetskrav, elektromagnetisk kompatibilitet, bruk av standarder og frekvenser