DX-Nytt Nr. 862 – 19. mars 2021

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

MALDIVENE: Vi meldte i forrige DX-Nytt at SM6LRR, Mats, blir aktiv som 8Q7MS fra Ukulhas Island, Islands-On-The-Air (IOTA) Asia nr. 13 (AS-13) fra 28. mars til 10. april på 40 til 15 meter med mest CW pluss litt SSB. QSL-info har kommet: Via EA5GL, og via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

BOTSWANA: A25RU er aktiv med 4 russiske operatører fra 15. til 28. mars på HF-bånd, minus 60 meter, og over QO-100 satellitten, med CW, SSB, og med FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL via R7AL, eller via LoTW, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System).

BAHAMAS: C6AHA blir aktiv fra øya Bimini (IOTA NA-48) fra 14. til 21. juli med 4 operatører og 5 radioer på 160 til 10 meter med CW, SSB og FT8. QSL-info vil komme senere.

MAROKKO: Den spesielle stasjonen CN21JIF er aktiv fra 19. til 21. mars for å feire FNs Internasjonale Skog-Dag den 21. mars. QSL via RW6HS.

WALES: Den spesielle stasjonen GB1ØØ4FTS blir aktiv fra 25. mars til 8. april fra øya Anglesey (IOTA EU-5) i anledning 100-års jubiléet for Royal Air Forces Number 4 Flying Training School, derav kallesignal-suffikset 100 4 FTS. Aktiviteten blir på HF-bånd pluss 6 og 2 meter med SSB og digitale modes. QSL bare direkte til MW1CFN.

SYD-KOREA: HL1IWD/5 blir aktiv fra øya Koje (IOTA AS-81) fra 2. til 4. april med mest CW og litt FT8. QSL via EA5GL.

NEDERLAND: Den spesielle stasjonen PA96WARD vil være aktiv 18. april, for å feire nummer 96 «World Amateur Radio Day» (WARD) 2021, som først ble feiret 18. april 1925, da International Amateur Radio Union (IARU) ble stiftet i Paris. QSL via PA1AW. Mer info om WARD: www.qrz.com/db/pa96ward

BONAIRE: PJ4A blir aktiv i CQWW WPX SSB Contest 27.-28. mars, med QSL via K4BAI, eller via LoTW. Før og etter contesten som PJ4/W1MD med QSL til hjemme-kallesignalet.

RUSSLAND: Den spesielle stasjonen R1Ø8M er aktiv til 30. april for å minnes 87 år siden kosmonaut Yuri Gagarin ble født den 9. mars 1934, og 60 år siden han gjennomførte sin romferd som det aller første menneske, en romferd som varte i 108 Minutter, derfor kallesignal-suffikset 108 M. Romferden var 12. april 1961. QSL bare direkte via RK3LC. I tillegg vil de spesielle stasjonene RI934G med QSL via R3LC, og RG61PP med QSL via RZ3LC, være i gang i samme anledning.

ST. MARTIN: SP9FIH planlegger å bli aktiv som TO1K fra 22. mars til 5. april, hvis ikke Corona-restriksjoner kommer i veien for reisen. Aktiviteten planlegges å bli på 160 til 10 meter med SSB, RTTY og FT8. QSL via hjemme-kallesignalet SP9FIH, eller via ClubLogs OQRS. Mer info på web:
www.fs.dxpeditions.org

COCOS KEELING: Vi minner om at VK9CE er aktiv fra 16. til 23. mars med 10 operatører på 80 til 10 meter med CW, SSB, og FT8 med 2 radioer samtidig. QSL via EB7DX, eller via LoTW, eller eQSL, eller ClubLogs OQRS.

BRASIL: Den spesielle stasjonen ZW61DF er aktiv i hele april, for å feire 61 års jubiléet for grunnlegging av hovedstaden Brasilia. Aktiviteten blir på HF-bånd med CW, SSB og FT8. QSL via PT2GTI.