Covid-19 smittevern samt renhold gruppelokalet

LA2D logo

Vi setter opp plakat med henvisning til håndsprit og engangsservietter som skal benyttes. Radioen fredes da det er noe usikkert hva den tåler av vaskemidler. Anbefaler at tastatur og mus til PC får en omgang med renhold før neste bruker overtar. Det henvises til generell forsiktighet og at man følger de til enhver tid gjeldende smitteregler i kommunen. Nødvendige remedier vil bli kjøpt inn og benyttes av den enkelte som besøker gruppestasjonen.