DX-Nytt Nr. 863

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

BOUVETØYA: 3YØI planlegges å være i gang i november – desember i år med «Rebellenes DX Gruppe». I mellomtiden planlegges DXpedisjoner til Conway Reef (3D2/C) i 3 uker, Rotuma (3D2/R) i 3 – 4 uker, og andre øyer rundt Fiji (3D2) i 4 uker, med mye FT8. Mer info vil komme.

MADEIRA: CT9/DF7EE er aktiv til 28. august på HF-bånd, med QSL til hjemme-kallesignalet, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World) eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request Service). I CQWW WPX SSB Contest (27.-28. mars) vil han bruke kallesignalet CQ3W med QSL via LoTW eller ClubLogs OQRS, eller han vil bruke kallesignalet CR3W med QSL via DL5AXX.

TYSKLAND: Den tyske «Radio CW High Speed Club», HSC, fyller i år 70 år. De spesielle stasjonene DAØHSC, DKØHSC og DP7ØHSC vil være aktive i hele år med CW. QSL via byrå eller via LoTW.

MARTINIQUE: FM/OQ3R blir aktiv fra 23. mai til 5. juni på 160 til 10 meter med bare CW. I CQWW WPX CW Contest (29.-30. mai) vil han bruke kallesignalet TO3F. QSL for begge kallesignalene via ON4RU bare direkte.
I tillegg vil FM/EA1BP være aktiv fra 27. oktober til 5. november på forskjellige HF-bånd med CW og SSB. I CQWW DX SSB Contest (30.-31. oktober) vil han bruke kallesignalet TO7O. QSL for begge kallesignalene til EA1BP, eller via LoTW eller ClubLogs OQRS.

FINLAND: Den finske amatørradio-organisasjonen SRAL fyller 100 år i år, og tilbyr et jubileums-diplom: «OH Northern Light 100-years Certificate», forkortet «OH-NL-100». Det kreves 100 kontakter med forskjellige finske stasjoner, fordelt på 50 med OH-prefiks, pluss 50 med OF-prefiks. Alle finske stasjoner kan bytte ut sitt OH-prefiks med et OF-prefiks fra og med den 15. september. 10 spesielle stasjoner vil være i gang, og kontakter med disse gir hver for seg én multiplier: OH1ØØSRAL, OH2A, OHØW, OJØC, OF2HQ, OH2YOTA, OG2B, OH6SRAL, OI3AX og OF9X. Dine sammenlagte kontakt-poeng, fra ett poeng per OH- og OF-stasjon, ganges med sammenlagte multiplier-poeng, for total poengsum, maximum 1000 poeng. De som får tusen poeng vil få sitt diplom undertegnet av selveste julenissen, skriver OH2BH. En logg over finske stasjoner kontaktet i løpet av 2021 sendes til E-post-adresse OF9X@SRAL.FI innen utgangen av januar 2022.

HELLAS: Den spesielle stasjonen J42A er aktiv til 31. mars i anledning frigjørings-jubiléet. Aktiviteten er på 160 til 6 meter med CW, SSB, RTTY, FT4 og FT8. QSL til SV2AEL, eller via LoTW eller eQSL.

SVALBARD: JW7QIA er aktiv til ca. 8. april med fokus på 6 og 4 meter med CW, SSB og digitale modes, men har vært på en rekke HF-bånd fra 160 meter og andre bånd med høyere frekvens. QSL til LA7QIA.

BULGARIA: Den spesielle stasjonen LZ2ØØGSR blir aktiv i hele april for å minnes 200 år siden Georgi Sava Rakovski ble født, derav kallesignal-suffikset 200GSR. Han var en kjent forfatter, historiker, etnograf, og dannet grunnlaget for revolusjonen, som frigjorde Bulgaria. QSL via LZ1XM.

ARUBA: P4ØA er aktiv igjen fra 24. til 28. mars på 160 til 10 meter med CW og SSB. QSL via WD9DZV bare direkte.
I tillegg har P43A fått tillatelse til å operere som P45A fra 15. mars til 15. april. QSL til P43A.

ANTARKTIS: VKØPD er aktiv fra Casey Station mest på 40 og 20 meter. QSL via eQSL.

TURKS & CAICOS ISLANDS: VP5/K4QPL og VP5/NR4O er aktive på HF-bånd frem til CQWW WPX SSB Contest (27.-28. mars), hvor de blir aktive som VP5M, med QSL til K4QPL, eller via LoTW. QSL til de andre via deres hjemme-kallesignaler.

PITCAIRN ISLAND: VP6MW, Meralda, har vært aktiv herfra, i det sydlige Stillehavet, på 20 meter SSB rundt klokken 1520 UTC, og på 17 meter SSB rundt klokken 1640 UTC. QSL via WØVTT.

NICARAGUA: H7/KN6GHM er aktiv til 30. mars på 80 til 10 meter med SSB. Han og YN7ZTR vil delta som YN1YN i CQWW WPX SSB Contest med to stasjoner samtidig. QSL via LoTW.

KOSOVO: Z61DX har vært på 20 meter SSB med CW rundt klokken 15 UTC. QSL via ClubLog’s OQRS.