Winlink info for palmesøndag

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

Nye Winlink Servicekoder i Europa er tatt i bruk rett før påsken.

For å kunne se alle kanalene i europeiske Winlink Servere ved kanaloppdateringer i Winlink Express anbefales at alle legger inn noen ekstra Servicekoder under i det vanlige programmet Winlink Express.

Fra tidligere øvelser i Norge er det hos mange allerede lagt inn PUBLIC EMCOMM SVALBARD.
Nå bør man i tillegg legge inn også TURVA og DACH for noen gode finske, tyske, sveitsiske og østerrikske stasjoner.
Dette blir testet i disse landene på ulike måter fremover.
Service kodene skrives etter hverandre i boksen med et mellomrom mellom hver kode og man vil da se alle kanaler.

QSTLA med tillegg av winlink og sambandsinfo kan abonneres på gjennom Winlink-systemet i tekstformat ved å sende ønske til: winlink (at) nrrl.no.
Da får man tilsendt en instruks for hvordan få dette til uten å belaste standard kallesignal.

Til sist gratuleres Fosen med sin lenge testede RMS Server LA2U med lokalsysop LA1YPA Per.