DX-Nytt Nr. 864

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

VIETNAM: Den planlagte operasjonen til 3W9OK i mars-april på HF-bånd må utsettes til mai-juni, på grunn av Corona-restriksjoner. QSL til AA5H.

BOLIVIA: EA5RM er aktiv igjen som CP1XRM til 27. april på 160 til 10 meter med SSB og digitale modes. QSL via EA8RM eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

REUNION ISLAND: F5TRO og XYL F5BSB har flyttet hit, og blir aktive som henholdsvis FR8UA og FR8TZ på alle bånd fra 80 meter til 70 cm med CW, SSB og noen digitale modes. QSL direkte eller via LoTW.

GUERNSEY: Den spesielle stasjonen GB5LIB blir aktiv fra 8. til 14. mai for å feire 76 år siden frigjøringen fra nazistene under den andre verdenskrig. Aktiviteten blir på alle bånd og modes fra 160 til 4 meter, og via satellitten QO-100. QSL via LoTW.

SVALBARD: JW1I er kallesignalet til en ny amatørradio-klubb ved Bjørnøya Meteorologiske Stasjon, som har vært på 20 meter SSB. QSL-info på QRZ.COM.

DANMARK: Øya Bornholm ble ikke frigjort etter 2. verdenskrig før 5. april 1946, for 75 år siden. I den anledning blir to spesielle stasjoner i gang fra 1. til 11. april: OZ75BO fra BOrnholm, og OZ75MAY fra resten av Danmark. OZ75MAY var aktiv fra Danmark også i mai i fjor, for å feire 75 år siden frigjøringen av resten av Danmark fra nazist-okkupasjon, men blir altså aktiv igjen nå. Aktiviteten blir på alle bånd med CW, SSB og forskjellige digitale modes. QSL til begge stasjoner via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System).

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM21OG blir aktiv fra 23. juli til 8. august i anledning De Olympiske Leker i Japan. Aktiviteten blir på 160 til 6 meter med CW, SSB, PSK, RTTY, FT8 og FT4. QSL via F4GPB, eller via eQSL, eller LoTW, eller ClubLogs OQRS.

SAINT MARTIN: TO1K er aktiv til 5. april på 40, 30, 20 og 15 meter med SSB, RTTY og FT8. QSL til SP9FIH, eller via ClubLogs OQRS. Mer info på web: www.fs.dxpeditions.org

FALKLANDS-ØYENE: MØZMS er i det britiske militæret, og er beordret hit fra 21. mai til 21. august, hvorfra han vil være aktiv som VP8ZMS på forskjellige HF-bånd og modes. Mer info vil komme etter hvert, når han får etablert seg der, skriver han. Sjekk www.twitter.com/VP8ZMS. QSL til MØZMS, gjerne via byrå – og han setter pris på fysiske QSL-kort.

CAYMAN ISLANDS: K8PGJ er aktiv igjen remote som ZF2PG på 160 til 10 meter. QSL direkte til K8PGJ, eller via LoTW.