DX-Nytt Nr. 865

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

FIJI: Polakken 3Z9DX, medlem av «Rebellene’s DX-Gruppe» (gruppen som planlegger å operere fra Bouvetøya nærmere årsskiftet) er nå aktiv som 3D2DOM, og har vært på 20 meter SSB. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World).

BOUVETØYA: Mens vi venter på «Rebellene’s» 3YØI DXpedisjon, nå planlagt for november – desember i år, til dette verdens nest mest ønskede «land» for radioamatører, kommer det melding om at «Intrepid DX Group» nå også planlegger en DXpedisjon med kallesignalet 3YØJ med et par ukers varighet på øya, i januar – februar 2023, under ledelse av LA7GIA og N6PSE. Det planlegges å være aktive på alle bånd fra 160 til 10 meter. Budsjettet er på ca. seks og en halv million kroner, så de er sterkt avhengig av all mulig finansiell støtte fra radioamatører. Mer info på web: www.3y0j.com

TONGA: JAØRQV blir igjen aktiv som A35JP fra slutten av mai til oktober på 80 til 6 meter med CW, SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet JAØRQV, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System). QSL direkte eller via byrå vil ikke bli besvart før i november, når han har kommet hjem til Japan. Og ikke send direkte QSL før november 2021.

MOZAMBIQUE: Den russiske DXpedisjonen som var aktiv som A25RU fra Botswana, er nå aktiv som C29RU fra 4. til 13. april med 4 operatører på 160 til 10 meter og via satellitten QO-100 med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. 4 stasjoner vil være i gang samtidig. QSL via ClubLog’s OQRS. Mer info på web: www.tinyurl.com/C92RU-web

SYD-SHETLANDS-ØYENE: DT8A er aktiv ut året, på HF-bånd med CW, SSB og FT8, og har vært rapportert på 40 og 20 meter med FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL via DS5TOS.

MINAMI TORISHIMA: JG8NQJ/JD1 er aktiv igjen i 3 måneder, mest på 17 meter, men også på andre bånd, med mest CW og litt RTTY. QSL direkte via JA8CJY, eller via byrå til JG8NQJ.

OGASAWARA: JD1BQA blir aktiv fra 23. til 30. april (og ikke i mai, som tidligere meldt) på 160 til 6 meter med fokus på 160, 80 og 6 meter med FT8 og FT4 og litt CW via RS44-satellitten. QSL via LoTW, eller direkte til JH3QFL.

JAN MAYEN: JX2US er aktiv til 15. april, og har i det siste vært på 20 meter med CW og FT8. QSL via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS, eller direkte til LA2US.

HAWAII: Den spesielle stasjonen K6K blir aktiv fra 10. til 13. juni, for å feire Kong Kamehamea den Store og Hawaii’s rike historie. QSL bare via LoTW.

GRØNLAND: OX3LX blir aktiv igjen fra 8. april til 1. mai fra 2-3 forskjellige steder, både på Grønlands vestkyst og østkyst. Denne gang blir han aktiv på 40 til 4 meter, med fokus på 6 og 4 meter. QSL via OZØJ direkte, eller via LoTW, eller via ClubLog’s OQRS. LA4LN har tidligere hatt QSO’er med ham fra Oslo på både 6 og 4 meter via aurora-E.

ARUBA: P4/N4IQ og P4/ND7J blir aktive fra 7. til 14. juli på 160 til 10 meter med CW, SSB, RTTY, FT8 og FT4. I IARU-contesten 10. og 11. juli vil de bruke kallesignalet P4ØUS med QSL via ClubLog’s OQRS. QSL til de to P4/-stasjonene via EA5GL, eller via LoTW.

CURACAO: PJ2ND blir aktiv igjen fra 15. april til 3. mai, avhengig av Corona-situasjonen. QSL til K8ND, eller via LoTW. Hvis han opererer fra klubbstasjonen PJ2T, skal QSL via W3HNK.

EUROPEISK RUSSLAND: Den spesielle stasjonen R75RAA er aktiv i hele april for å feire 75-års jubiléet til Tambov Radioklubb. QSL via RN3RQ. Et spesielt diplom tilbys for kontakter med stasjonen – mer info på QRZ.COM: www.qrz.com/db/R75RAA

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM1ØØSHT blir aktiv i helger mellom 1. april og 1. august, for å feire 1900-års jubiléet til «Société Havraise de Télégraphie Sans Fil» (på norsk: «Havre Telegrafi-Selskap»), én av de to eldste radioklubbene i landet. QSL bare direkte til adressen på QRZ.COM. Der står også regler på fransk, for å oppnå et diplom for kontakter med stasjonen.