Amatørradioens dag 18. april

LA4LN melder fra ARRL Letter:

Søndag 18. april 2021 er det 96 år siden den Internasjonale Amatør-Radio Union, IARU, ble stiftet på den Internasjonale Radiotelegraf-Konferansen i Paris den 18. april i 1925. Derfor blir 18. april kalt «Amatørradioens dag».

For å passe inn i vår tids Corona-pandemi har IARU laget følgende motto for amatørradio-dagen i år: «Amatørradio: Hjemme, men aldri alene».

I en tid med ned-stengninger og smittevern-regler peker dette mottoet på, at radioamatører likevel har gode muligheter for kontakt med andre – via amatørradio!

Det var 25 land, som i 1925 stiftet IARU. Nå er det 160 lands medlems-organisasjoner som er medlemmer i IARU, fordelt på 3 regioner. Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union, ITU, anerkjenner IARU som representant for verdens radioamatører ved sine møter og konferanser.

På verdens amatørradio-dag inviteres alle verdens radioamatører til å ha kontakter via radio, og å ønske hverandre «Happy World Amateur Radio Day 2021».

Mer info på IARUs web: tinyurl.com/42ns5v6b
eller ARRLs web: tinyurl.com/ef566s98