DX-Nytt Nr. 866

LA4LN melder (fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin, ARRL DX News, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

BOUVETØYA: Siste ukes nyhet om den planlagte DXpedisjon 3YØJ i januar-februar 2023 har engasjert DX’ere over hele verden, og finansiell støtte loves fra Northern California DX Foundation (NCDXF), fra International DX Association (INDEXA), og fra Central Arizona DX Association (CADXA). Et nesten 30 minutters langt intervju med med-lederen N6PSE for DXpedisjonen 3YØJ finnes på YouTube: www.tinyurl.com/Bouvet-N6PSE.
DXpedisjonen planlegges med 14 radioamatører, og blant dem 3 norske: Med-leder LA7GIA, og deltagerne LA7THA og LB1QI. DXpedisjonen vil minnes polar-veteranen John Snuggerud, med kallesignaler LA1VC og 3Y1VC, som ble Silent Key i 2018. Mer info på web: www.3y0j.com

I tillegg uttaler «Rebel DX Group» at deres planer for DXpedisjonen 3YØI til Bouvetøya i desember 2021 til januar 2022 står ved lag, og at de planlegger å være på øya i 30 dager, og operere fra 8 stasjoner samtidig på 160 til 6 meter med CW, SSB, FT4, FT8, RTTY og via satellitten QO-100.

BOTSWANA: Dette er land nr. 245 med tillatelse for radioamatører til å operere på 60 meter (5 MHz), og den russiske DXpedisjonen A25RU var aktiv derfra til 28. mars, før de reiste videre til Mozambique, hvor de opererte som C92RU til 13. april. Mer info sto i forrige DX-Nytt Nr. 865.

SABLE ISLAND: Den planlagte DXpedisjonen CYØC for oktober i år må dessverre utsettes, på grunn av Corona-situasjonen, til oktober 2022.

IRAN: EP2LSH har vært på 20 meter med FT8 i «DXpedition mode» (FOX / HOUND mode) mellom klokken 1645 og 2015 UTC. QSL via EA5GL.

THAILAND: HSØZOK er aktiv fra Phuket Island (IOTA AS-53) på 20 til 10 meter med mest SSB og litt CW. QSL via LoTW.

ITALIA: Den spesielle stasjonen II5RCH er aktiv fra 18. april til 9. mai, for å minnes 35 år siden ulykken med atom-reaktoren i Chernobyl. QSL via IZ5RHU.

ANTARKTIS: KC4USV er aktiv fra McMurdo-stasjonen på Ross Island (IOTA AN-11), og forventes å være ekstra aktiv på «World Amateur Radio Day» 18. april på 14234 kHz med SSB, og på 14070 kHz med FT8. Han vil være der til oktober. QSL via K7MT.

WAKE ISLAND: WW6RG/KH9 blir aktiv på følgende datoer i april: 20., 23., og 27. Aktiviteten blir på 20 og 17 meter QRP med SSB mellom klokken 0400 og 0730 UTC. Dette blir hans siste aktivitet fra KH9 før han blir pensjonert. QSL bare til hjemme-kallesignalet WW6RG, og ingen QSL via internett.

BELGIA: Alle belgiske radioamatører har fått anledning til å bytte ut sitt ON-prefiks med OS i sine kallesignaler for perioden fra 18. april til 12. desember. Dette i anledning Verdens Amatørradio-Dag den 18. april, og 120 år siden Guglielmo Marconi oppnådde den aller første radiokontakt over Atlanterhavet den 12. desember.

ARUBA: P4ØW blir aktiv igjen fra 25. mai til 1. juni på HF-bånd, særlig 160, 30, 17 og 12 meter, med mest CW. I CQWW WPX CW Contest 29. og 30. mai vil han bruke kallesignalet P44W. QSL for begge kallesignalene via LoTW, eller via N2MM, men IKKE via byrå.

RUSSLAND: En rekke spesielle stasjoner med spesielle R-prefikser blir aktive i kommende uker til og med 25. april, for å minnes 60 år siden den aller første bemannede romferd ved Juri Gagarin. QSL-manager for mange av de spesielle kallesignalene er RQ7L. Se for øvrig DX-Nytt Nr. 862.
Mer info på web: www.mdxc.ru

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM6ØYURI er aktiv til 25. april for å minnes 60 år siden den aller første bemannede romferd ved Juri Gagarin. QSL via F1UJT.

CANADA: Den spesielle stasjonen VC3VACCINE er aktiv i hele april måned for å støtte Corona-vaksinering. QSL til VE3ES.

WORLD RADIO AMATEUR DAY: Flere spesielle stasjoner vil være i gang på, og i dagene rundt, 18. april med kallesignal-prefiks WARD for «World Amateur Radio Day», eller WRD for «World Radio Day». Flere detaljer i QST-LA for uke 14 / 2021.

TRYKKFEIL: En trykkfeil i forrige utgave av DX-Nytt Nr. 865: Under FRANKRIKE sto det at TM1ØØSHT feirer 1900-års jubiléet til Havre Telegrafi-selskap – dette skal være 100-års jubiléet, som også kallesignalet forteller om.