Alle som er på valg til HQ-verv under NRRLs generalforsamling 2021 er invitert til en gjennomgang av valgresultatet etter generalforsamlingen

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

NRRLs Hovedstyre har den 22. april 2021 vedtatt følgende:
Alle som er på valg til nytt hovedstyre i NRRL, inkl. vararepresentanter, inviteres sammen med det sittende hovedstyret m. vararepresentanter til et videomøte hvor NRRLs generalsekretær åpner den automatisk genererte sluttrapporten, eller referatet, fra den elektroniske generalforsamlingen.
Rapporten / referatet, med tilhørende valgresultat, vil bli fremvist og gjennomgått under møtet.

Et sammendrag av resultatene fra generalforsamlingens ulike avstemminger vil deretter bli lagt ut på NRRLs WEB, så snart dette er praktisk mulig. Sammendraget vil også bli delt på NRRLs Facebook-sider og offentliggjort via første mulige QST-LA. Hele referatet publiseres i Amatørradio.

Møtet avholdes som et videomøte tirsdag 27. april, kl. 19.00.