Utdrag fra protokoll fra NRRLs Generalforsamling 2021

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Generalforsamlingen er blitt gjennomført heldigitalt fra 18. april kl. 10:00 til 26. april kl. 10:00.
Resultatet fra generalforsamlingen ble som følger:

 1. Godkjenning av innkalling til Ordinær generalforsamling i NRRL 2021
  • Vedtak: Godkjennes
 2. Godkjenning av regnskap for 2020
  • Vedtak: Godkjennes
 3. Fastsettelse av års-kontigent for 2021
  • Vedtak: Godkjennes
 4. Forslag til budsjett for 2021
  • Vedtak: Godkjennes
 5. Innkommet forslag Nr. 1 – LA4LN Tom Victor Segalstad utnevnes til æresmedlem
  • Vedtak: Godkjennes
 6. Innkommet forslag Nr. 2 – Repeater og subtoner fra LA8GKA Rune
  • Vedtak: Godkjennes
 7. Innkommet forslag Nr. 3 – Repeater og subtoner fra LB9RE Håvard
  • Vedtak: Ikke godkjent
 8. Valg av ny valgkomite
  Følgende ble valgt til valgkomite for 1 år:
  • Leder LA1TNA Per-Dagfinn Green
  • Medlem LB4WI Normann Støylen
  • Vara LA7ECA Øyvind Hanssen
 9. Valg av revisorer
  Følgende revisorer ble valgt:
  • LA1SP Hans Petter Østrem, revisor 1 for 2 år
  • LA2RR Ole Garpestad, revisor 2 for 1 år
  • LA5GOA Steen Erik Hagland, vara for revisor 1 for 2 år
  • LA6XI Knut Einar Heimdal, gjenvalg som vara for revisor 2 for 1 år
 10. Valg av tillitsvalgte
  Følgende ble valgt til HQ:
  President:
  • LA3PNA Thomas Snare Knutsen, for 2 år
  Styremedlemmer:
  • LA7KJ Rune Nilsen, for 1 år
  • LB9WH Sindre Riskjell, for 2 år
  • LA6GGA Kim Are Walsøe, for 1 år
  • LA1KP Øivind Solli, for 2 år
  Varamedlemmer:
  • LA9KKA Svein Jarle Moe, for 1 år
  • LA7ECA Øyvind Hanssen, for 1 år