DX-Nytt Nr. 869

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX World, DX News, HF Happenings, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

TONGA: A35JP vil være aktiv fra øya Tongatapu (IOTA OC-49) fra slutten av mai til oktober. I denne perioden vil han også prøve å bli aktiv fra andre øyer her. Aktiviteten blir på 80 til 6 meter med CW, SSB og FT8. QSL via LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World) og via ClubLog’s OQRS (Online QSL Request System), eller direkte til hjemme-kallesignalet JAØRQV etter november 2021.

GAMBIA: C5C blir aktiv igjen med 3 operatører i oktober – november, hvis ikke Corona-restriksjoner kommer i veien. Aktiviteten blir på forskjellige HF-bånd med CW, SSB, digitale modes, og via satellitter. QSL via F5RAV.

TYSKLAND: Den spesielle stasjonen DL25GDXF er aktiv fra 1. mai til 31. juli for å feire 25-års jubiléet for «German DX Foundation», derfor kallesignal-suffikset 25GDXF. QSL via DL6DH. Kontakter teller med i DGXF-diplomet, med mer info på web: www.GDXF.DE/GDXF25

REUNION ISLAND: FR8UA (QSL til F5TRO) og YL FR8TZ (QSL til F5BSB) er aktive i hele mai måned på 80 meter til 70 centimeter med CW, SSB og forskjellige digitale modes. QSL via LoTW, eller direkte til hjemme-kallesignalene i Frankrike.

SVEITS: Den spesielle stasjonen HB9ØBERO er aktiv til slutten av juli, for å feire 90 års jubiléet for Beromünster AM mellombølge-stasjon. Aktiviteten er på alle bånd med CW, SSB, AM, FM og forskjellige digitale modes, og via satellitten QO-100: «Quatar OSCAR 100». OSCAR er et «akronym», altså et ord satt sammen av forbokstavene til flere ord: OSCAR = Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio.

SYD-KOREA: Den spesielle stasjonen HL41GDM er aktiv i hele mai måned, for å minnes 41 år siden den demokratiske revolusjon den 18. mai 1980. Aktiviteten blir på alle bånd og modes. QSL via HL4CCM, eller via eQSL, eller via ClubLog’s OQRS. Mer info på QRZ.COM.

JAPAN: Den spesielle stasjonen 8J1ITU er aktiv til slutten av mai måned, for å feire den Internasjonale Telekommunikasjons-Union’s (ITU) dag, som er den 17. mai. QSL via byrå.

SVALBARD: JW7XK, JW6VM, og JW9DL blir aktive fra Longyearbyen på Svalbard i oktober. JW6VM og JW9DL vil være aktive på HF-bånd, mens JW7XK vil være aktiv via satellitter, mest via satellitten RS-44. De vil delta med kallesignalet JW5X i Scandinavian Activity Contest (SAC) på SSB den 9. og 10. oktober. Mer info om SAC på web: www.sactest.net. QSL til alle via de tilsvarende LA-kallesignaler, og i tillegg for JW5X via LoTW, eQSL, eller via ClubLog’s OQRS.

LITAUEN: Den spesielle stasjonen LY57BC er aktiv i hele mai måned for å feire den 57. Baltisk Contest, som holdes på 80 meter fra 22. mai klokken 21 UTC, til 23. mai klokken 2 UTC. QSL via eQSL, og via LoTW. Mer info på QRZ.COM.

ST. EUSTATIUS og ST. KITTS: De planlagte operasjonene som PJ5/W5JON og V47JA i juni må utsettes, på grunn av Corona-situasjonen. Han håper at operasjonene vil kunne gjennomføres i oktober og november. QSL til hjemme-kallesignalet W5JON.

FERNANDO DE NORONHA: PY2KC har fått tildelt kallesignalet PYØFFF, og planlegger operasjon i løpet av neste år, 2022.

RUSSLAND: Rettelse fra forrige DX-Nytt: LA7EU påpeker at de spesielle stasjonene vil være aktive med kallesignal-prefikset RP76 (og ikke RP75) fra 2. til 9. mai, for å minnes 76 år siden slutten av den andre verdenskrig. Et spesielt diplom er tilgjengelig, med info på web: www.pobeda.srr.ru – klikk på «Rules in English» (hvis du ikke kan russisk). QSL-info på QRZ.COM. Den feilaktige opplysningen ble sitert fra Ohio/Pennsylvania DX Bulletin datert 26. april 2021. Men likevel er R75TKS meldt på 80 meter fra Stavropol, Russland, den 2. mai i år, i henhold til DX-Cluster. Se for øvrig mer info på QRZ.COM, for eksempel under RP76T.

SVERIGE: Den spesielle stasjonen SE4ØØG feirer 400-års jubiléet for byen Gøteborg 4. juni, med aktivitet fra 1. mai til 31. juli på forskjellige bånd og modes. QSL bare via LoTW,

TYRKIA: Den spesielle stasjonen TC568FA er aktiv til 29. mai, for å feire 568 år siden erobringen av Istanbul. Aktiviteten blir på 160 til 10 meter med CW, SSB, og digitale modes. Et spesielt sertifikat tilbys. Mer info på QRZ.COM. QSL via eQSL, eller via LoTW, eller direkte. For ca. tusen år kalte vikingene byen Istanbul for «Miklagard», som betyr «den store gården», med betydning «den store byen», hvor blant andre Sigurd Jorsalfar og andre vikinger tjenestegjorde en stund.

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TMØISS er aktiv til september, for å ære den franske romfarer Thomas Pesquet i Den Internasjonale Romstasjonen, ISS. Aktiviteten blir på alle bånd og modes. QSL via eQSL, eller direkte.

I tillegg er den spesielle stasjonen TM2ØØNB aktiv til 15. mai, for å markere 200 år siden Napoleon Bonaparte døde den 5. mai 1821. QSL via eQSL.

Og i tillegg blir den spesielle stasjonen TM66TDF aktiv i anledning sykkel-rittet Tour De France, derfor kallesignal-suffikset TDF, fra 26. til 30. juni, og fra 3. til 11. juli, på forskjellige HF- og VHF-bånd med CW, SSB, FT8, og FM, og via satellitter. QSL via byrå.

CANADA: Den spesielle stasjonen VX31IGY blir aktiv fra 27. mai til 27. juni for å minnes den første flyvningen på en annen planet, nemlig Mars, den 19. april 2021, med det lille helikopteret Ingenuity, som har kallesignal 1-IGY, hvor IGY er bokstaver tatt fra navnet: InGenuitY. Derfor amatørradio-kallesignalet VX3-1-IGY. Et spesielt QSL-kort er tilgjengelig via VE3NE.

CHRISTMAS ISLAND: VK9XX var planlagt å være aktiv fra 7. til 28. mai, men må dessverre utsettes til foreløpig ukjente datoer. Aktiviteten vil komme til å bli på HF-bånd med mest FT8. QSL via EB7DX.

SYD-SUDAN: Z81S jobber for FN, og er aktiv igjen, så langt mest på 15 meter med SSB. QSL bare direkte via IT9YVO.

LA4LN: En personlig melding til medlemmene av NRRL – hjertelig TAKK for oppnevning til æresmedlem av NRRL! Og TAKK for alle gratulasjoner!