Spørreundersøkelse om NRRLs digitale HamConvention 2021

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Fikk du med deg det som skjedde under NRRLs digitale HamConvention 2021? Arbeidsgruppen som jobbet med program og redigering ønsker din tilbakemelding på hvordan du synes dette evenementet var. Kunne ting vært gjort bedre eller på en annen måte? Savnet du innslag, og i så fall hva slags? Var programmet for omfattende, for lite, eller akkurat passe?

Du kan nå få gitt din tilbakemelding til arbeidsgruppen via en liten spørreundersøkelse. Undersøkelsen er helt anonym, men vi deler ut 3 T-skjorter med NRRL logo til de som måtte ønske å være med på trekningen av disse. I så fall kan du rimeligvis ikke være anonym.

For å delta i spørreundersøkelsen, evt. også i trekningen av 3 T-skjorter, gå hit: tinyurl.com/r9df37pp