DX-Nytt Nr. 871

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

MONACO: 3A/IW1RBI blir aktiv med 4 operatører fra 27. til 30. mai på 30 til 6 meter med CW, SSB, og FT8 i DXpedition (FOX / HOUND) mode. QSL direkte til adressen på QRZ.COM, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

PETER DEN FØRSTES ØY: I anledning 15 år siden den norske 3YØX DXpedisjonen i 2006, har INDEXA NEWS valgt å trykke om igjen den gode artikkelen av LA6VM (3Y6VM) om sin deltagelse i DXpedisjonen. Artikkelen kan leses på PDF-format her: www.tinyurl.com/3Y0X-LA6VM

NIGERIA: ZS6AAG vil være aktiv nå som 5N7MSF. Han jobber for «Leger uten grenser», og vil bare være aktiv i ledig tid. QSL via hans hjemme-kallesignal og via eQSL.

MARTINIQUE: FM/OQ3R blir aktiv fra 23. mai til 5. juni på 160 til 10 meter med bare CW. I CQWW WPX Contest 29. og 30. mai vil han være aktiv som TO3F. QSL for begge kallesignaler bare direkte via ON4RU.

LIECHTENSTEIN: HBØ/HB9HBY blir aktiv fra 30. juni til 4. juli på 160 til 10 meter med CW, SSB, FT8 og FT4. QSL via EB7DX.

ITALIA: Den spesielle stasjonen II6RI er aktiv til 30. juni, for å minnes 75 år siden Italia gikk over fra å være et kongedømme til å bli en republikk etter den 2. verdenskrig, den 2. juni 1946. Aktiviteten vil være på 160 til 6 meter med CW, SSB, og de digitale modes FT8, FT4, RTTY, PSK31 og PSK63. Diplomer og premier vil være tilgjengelig for kontakter, med mer info på web: www.II6RI.it. QSL direkte via IK6IHU, eller via eQSL, via LoTW, eller via ClubLogs OQRS (Online QSL Request System), men IKKE via byrå.

I tillegg er den spesielle stasjonen IIØBIKE aktiv til 30. mai i anledning det internasjonale sykkel-rittet «Giro d’Italia» 2021. LA4LN har hatt kontakt med dem på 6 meter med FT8, en distanse på nesten 2000 kilometer via sporadisk-E. QSL via E7URI, eller direkte til adressen på QRZ.COM.

KRETA: SV9/DD1GG er aktiv til og med 24. mai på 40 til 10 meter med SSB og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet.

TYRKIA: Den spesielle stasjonen TC568FA er aktiv til 28. juni, i anledning byen Konstantinopels fall den 29. mai 1453. Aktiviteten er på alle bånd og modes. QSL via byrå.

BENIN: TY5AB er aktiv til juni på 80, 40 og 20 meter med SSB og FT8, mest på 20 meter med FT8. QSL via EC6DX, eller via LoTW.

ANTARKTIS: VKØPD er aktiv fra Casey Station, mest på 15 til 6 meter, men også på 40 og 20 meter, med mest digitale modes. Men han gjør oppmerksom på, at det på internett rapporteres om kontakter på 30 og 20 meter fra en pirat, tilsynelatende fra Australia. Men den ekte VKØPD har ikke vært på de båndene, når kontakter har vært rapportert. Mer info på QRZ.COM. QSL via EB7DX.

BRITISH VIRGIN ISLANDS: VP2V/NC3Z blir aktiv fra 3. til 14. juni på HF-bånd med mest digitale modes. QSL via LoTW.

VENEZUELA: Den spesielle stasjonen YW2ØØBC er aktiv i hele 2021, for å minnes kampen om Carabobo for 200 år siden, som banet veien til Venezuelas uavhengighet. Aktiviteten er på 80 til 10 meter med CW, SSB, og forskjellige digitale modes. QSL via YV4KW.

VHSC: 60-års jubileet for telegrafi-klubben «Very High Speed Club» meldte vi om forrige uke, og det er nå flere stasjoner i gang fra forskjellige land med kallesignal-suffikset 6ØVHSC, f.eks. Makedonia med Z36ØVHSC.
[Det motsatte av QRS er QRQ: Send raskere telegrafi]