Husk innsending av grupperapporter

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Alle grupper som ikke allerede har levert rapport oppfordres nå til å sende inn grupperapport for 2020. Dette selv om det ikke har vært mulig for gruppen å avholde generalforsamling eller årsmøte i 2020 / 2021.
Grupperapportene er et viktig datagrunnlag for NRRLs sentrale arbeid.

Innsendt grupperapport kreves for at gruppen skal kunne søke om momskompensasjon via NRRL, samt få tildelt sambandsmidler for 2021.

Rapporten er elektronisk, rask å fylle ut, og sendes inn via skjemaet som finnes her: www.nrrl.no/om-nrrl/arsrapport-for-grupper.

Den som sender inn rapport på vegne av gruppen må være logget på www.nrrl.no for å få tilgang til skjemaet.