Inntrengere i amatørradiobånd


En over-horisonten-radar, er et radarsystem som har muligheten til å oppdage mål på meget lange avstander, typisk hundrevis til tusenvis av kilometer, utover den vanlige radarhorisonten som er avstandsgrensen for vanlig radar.

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

IARU Monitoring Service (IARUMS) melder at de verste inntrengere i eksklusive amatørradiobånd på HF (kortbølge) for tiden er over-horisonten-RADARer, såkalte «OTHR». Slik plage har vi hatt siden 1. august 1976, da russerne startet sin første OTHR med sin hakkende lyd, slik at den ble kalt for «hakkespetten». Nå har også Kina og andre land sine OTHR i gang. Slike OTHR gir nå for tiden den største inntrenger-støyen i de eksklusive amatørradiobånd, spesielt på våre 40- og 20-meter-bånd, særlig de nederste 160 kHz i 40 meter-båndet, og rundt 14210 kHz i 20-meter-båndet.