Invitasjon til mottak av QST-LA i tekstformat over Winlink-systemet

Fagleder Winlink, LA7UM Finn melder:

Det er i det siste uteksaminert flere nye radioamatører.
Noen har allerede dukket opp på Winlinks hjemmeside i deres dynamiske propagasjonskart.
Det er veldig hyggelig, og de er hjertelig velkomne.

Den gratis Winlink programvaren kan brukes med mange ulike protokoller, HF og V/UHF og direkte mot andre radioamatører eller mot servere.
Disse kan man teste mot så ofte man vil, som en slags latente radiofyr som bare sender når de blir pollet.

De som ønsker nærmere informasjon om hvordan de kan motta QSTLA i ren tekstformat uavhengig av lokalt internet bes sende en e-post til:
winlink@nrrl.no, eller fra egen Winlink konto over winlink-systemet til winlink-adressen:
QSTLA-NRRL