DX-Nytt Nr. 872

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

NIGERIA: ZS6AAG er aktiv nå som 5N7MSF. Han jobber for «Leger uten grenser», og vil bare være aktiv i ledig tid, for tiden på 20 meter (14122 kHz) og 15 meter (21170 kHz) med SSB etter klokken 1645 UTC. Han håper å få utstyr for å få kontakter over QO-100-satellitten. QSL via ZS6AAG og via eQSL.

MAURETANIA: 5T5PA er meget aktiv, og Johannes, som han heter, har de siste dagene vært relativt sterk på 6 meter med FT8, hvor LA4LN har oppnådd kontakt. Johannes har nettopp mottatt Intrepid DX-Groups «Spirit Award» for 2020, fordi han har klart å opprettholde DX-aktiviteten under Corona-krisen.
[Kartet viser med brun strek 6m-forbindelsen mellom 5T5PA og LA4LN den 24. mai klokken 11 UTC.]

NIGER: 5UAIHM er aktiv til 27. juni på 40 og 20 meter med CW og SSB, mest aktiv på 20 meter mellom 14030 og 14040 kHz med CW fra klokken 17 UTC. QSL til hjemme-kallesignalet F4IHM.

MALDIVENE: GØVJG blir aktiv igjen som 8Q7CQ fra 28. september til 13. oktober på 80 til 10 meter, inkludert 60 meter, med SSB og digitale modes. QSL direkte til G0VJG, eller via MØOXOs OQRS (Online QSL Request System).

BAHAMAS: C6AHC er aktiv fra Bimini Island (IOTA NA-48) på HF-båndene med CW, SSB og FT8. QSL via eQSL, eller LoTW (ARRL’s Logbook-of-The-World), eller via ClubLogs OQRS.
I tillegg blir C6AHA også aktiv fra øya Bimini fra 14. til 21. juli med 9 operatører på 160 til 10 meter med CW, SSB og FT8 med 5 stasjoner samtidig. De vil særlig se etter stasjoner fra Europa og Australia.

MARTINIQUE: FM/OQ3R vil være aktiv fra 23. mai til 5. juni på 160 til 10 meter med CW. I CQWW WPX CW Contest 29. og 30. mai vil han bruke kallesignalet TO3F. QSL for begge kallesignaler bare direkte til hjemme-kallesignalet OQ3R.

HAITI: IK1UWY er aktiv som HH2JA i kommende 3 år på 80 til 6 meter med CW, SSB og FT8. Han har så langt vært på 20 og 15 meter med FT8 mellom klokken 20 og 2330. QSL via LoTW, eller via eQSL.

GRØNLAND: OX3LX blir aktiv fra flere forskjellige øyer ved Grønland fra 8. juni til 10. juli, med mulighet for at datoene kan endres. Aktivitet på 6 og 4 meter prioriteres, men han vil være på HF også. Han er på jobb, så mest aktivitet vil bli i lunsj-tiden og etter middag. I helgene vil han også være aktiv om morgenen. QSL direkte via OZØJ, og etter Grønlands-aktiviteten QSL via LoTW og via ClubLog’s OQRS.

ARUBA: P4ØA vil være aktiv fra 25. mai til 1. juni på 160 til 10 meter med CW og SSB. QSL via WD9DZV.
I tillegg vil P4ØW være aktiv i samme periode, og vil benytte kallesignalet P44W i CQWW WPX CW Contest (29.-30. mai). Før og etter contesten vil han prioritere 160, 30, 17 og 12 meter med mest CW. QSL via LoTW, eller direkte via N2MM, men IKKE QSL via byrå.

NEDERLAND: Den spesielle stasjonen PA21ARDF er aktiv til og med 30. mai på HF-bånd for å støtte ARDF = Amateur Radio Direction Finding, altså radio-peiling eller radio-orientering, det vi i «gamle dager» kalte «revejakt». Mer info på QRZ.COM. QSL via byrå, eller via ClubLogs OQRS.

BRITISK VIRGIN ISLANDS: VP2V/NC3Z blir aktiv fra 3. til 14. juni på 40 til 6 meter med SSB, FT8 og FT4. QSL via LoTW, og via ClubLogs OQRS.

TURKS & CAICOS ISLANDS: VP5M vil være aktiv i CQWW WPX CW Contest, med QSL til K4QPL, eller via LoTW. Fire amerikanske radioamatører vil være aktive før og etter contesten fra 25. mai til 1. juni med VP5/ foran sine egne amerikanske kallesignaler. QSL til disse via deres hjemme-kallesignaler.

LATVIA: Den spesielle stasjonen YL21ICE (Yankee Lima to én India Charlie Echo) er aktiv til 6. juni i anledning 2021-verdensmesterskapet i is-hockey i Riga. Aktiviteten er på 160 til 10 meter og VHF og UHF med CW, SSB, RTTY, FT8 og FT4. QSL via LoTW.

ZIMBABWE: PA3CPI er aktiv igjen som Z21DX, og har vært på 20 meter SSB mellom klokken 1740 og 1800 UTC. QSL til hjemme-kallesignalet.

SVALBARD / BJØRNØYA: QSL-kortet til JW4LN for Bjørnøya ble tatt inn i «QSL of the Day» på web-siden DX-WORLD.NET den 18. mai i år. Samtidig publiserte web-siden en historie om tre somres besøk av JW4LN på Bjørnøya. Les om øyas oppdagelse, og om isbjørner og været på øya på internett-linken her: www.tinyurl.com/JW4LN-QSL

VHF DX: Den 19. mai var det DX-åpning på 6 meter med FT8 fra Karibien til LA4LN i Norge, hvor følgende var hørt eller kjørt: 3 stasjoner fra KP4 (Puerto Rico), 9Y4 (Trinidad og Tobago), og VP2E (Anguilla). I tillegg kom EA8 (Kanariøyene), CU (Azorene) og CT3 (Madeira) inn med sterke signaler. Så sommerens forhold med multi-hopps sporadisk-E til DX-land har allerede kommet i midten av mai i år. [Kartene under fra DXMAPS.COM viser til venstre linjer for «hørt eller kjørt» de siste 8 minuttene den 19. mai klokken 2145 norsk tid, og kartet til høyre viser bl.a. LA4LN’s kontakt med PV8DX i Brasil 23. mai].

I tillegg ble det også gode DX-forhold på 6 meter med multi-hopp sporadisk-E den 23. mai, hvor LA4LN kan melde følgende DX hørt eller kjørt, i tillegg til de samme fra 19. mai: 5T (Mauretania), OD (Libanon), HI (Den Dominikanske Republikk på Haiti), KP2 (USAs Virgin Island), CN (Marokko), 2 stasjoner fra 7X (Algerie), og 2 PV-stasjoner (Brasil) med dagens lengste kontakt med PV8DX over 8715 kilometer. Ut fra kartene på DXMAPS.COM så det ut som dette var lengste kontakt i verden i dette døgnet! Litt morsomt at DX-stasjonene spesielt ber om å få QSL fra en, tydeligvis for dem, «sjelden» norsk stasjon på 6 meter.

I tillegg kom CU (Azorene) og CT3 (Madeira) inn med sterke signaler, og EA8 (Kanariøyene) ble kontaktet av LA4LN både på 6 meter og 4 meter over ca. 4000 kilometers distanse.

I den skriftlige versjon av QSL-LA vises QSL-kort for tre av LA4LNs DX-QSOer på 6 meter den 23. mai: 7X3WPL i Algerie, KP2/KØBZ på US Virgin Islands, og PV8DX i Brasil – sistnevnte også hørt kvelden den 24. mai, i tillegg til FG (Guadeloupe). Den 25. mai ble 9K (Kuwait) og 5B (Kypros) og OD (Libanon) og T7 (San Marino) kontaktet, og 7Z (Saudi-Arabia) ble hørt. Moden FT4 var også i bruk på 50318 kHz.
Den 27. mai ble både 5B (Kypros) og 4X (Israel) hørt på 6 meter FT8 klokken 22 til 23 av LA4LN i Oslo.

DONETSK: Stasjonen D1DX og andre D1-stasjoner er aktive på båndene, og sender fra utbryter-delen Donetsk i øst-Ukraina. De har der «tatt seg» dette kallesignal-prefikset D1, uten at det har vært tildelt av ITU (Den Internasjonale Telekommunikasjons-Union). Kallesignaler innen de ITU-tildelte prefikser DAA til DRZ er tildelt Tyskland, så bruk av et ikke-tildelt D1-prefiks skaper forvirring blant radioamatører. Stasjonen D1DX ble hørt av LA4LN på 6 meter med FT8, kallende på skandinaviske stasjoner, men fikk ikke svar. Det er kanskje det beste for oss, å ikke blande seg inn i dette «gufne internasjonale problemet»?