DX-Nytt Nr. 873

LA4LN melder (fra OH/PA DX Bulletin, ARRL DX News, DX-World, m.m.):

[Tallet null (0) i kallesignaler blir her skrevet med bokstaven Ø].

MAURITIUS: En satellitt med kallesignal 3B8MIR vil bli satt ut fra den internasjonale romstasjonen ISS i begynnelsen av juni. Kallesignal-suffikset «MIR» står for «Mauritius Imagery & Radio-communication». Satellitten inneholder et kamera og en digipeater, hvor opplink er på 145,9875 MHz, og nedlink er 436,925 MHz. Mer info på www.spacemauritius.com

ITALIA: Den spesielle stasjonen 4U29MAY er aktiv til 30. juni for å minnes 29. mai, som er dagen for FN’s internasjonale fredskorps. Aktiviteten er på 160 til 10 meter, modes ikke oppgitt. QSL via 9A2AA. Og NB: Stasjonen teller bare for Italia. Mer info på QRZ.COM.

NIGERIA: ZS6AAG var aktiv som 5N7MSF til 25. mai, da han fikk et nytt kallesignal: 5N9JLH. Han har vært på 14122 kHz og 14130 kHz etter klokken 16 UTC. QSL via ZS6AAG, og via eQSL.

TONGA: A35JP er aktiv til og med oktober, hvis ikke Corona-situasjonen kommer i veien. Aktiviteten blir på 80 til 6 meter med CW, SSB, og FT8. QSL til hjemme-kallesignalet JAØRQV, eller via LoTW (ARRLs Logbook-of-The-World).

SPANIA: Den spesielle stasjonen EH5SUB blir aktiv 5. og 6. juni fra en undervannsbåt («SUB» = «SUBmarine») med 3 operatører, beliggende ved et marine-museum. Mer info med mange fine bilder på QRZ.COM. QSL via EA5GVJ.

UKRAINA: Den spesielle stasjonen EO3ØA er aktiv for å feire 30 års uavhengighet for Ukraina. QSL BARE via eQSL, eller via LoTW.

SAINT BARTHÉLEMY: FJ/K2LIO er aktiv til 5. august, mest på 40, 20, 15 og 10 meter. QSL til hjemme-kallesignalet.

PANAMA: Den spesielle stasjonen HP2ØØI vil være aktiv fra 1. juni til 30. november, for å feire 200 års-jubileet for Panamas uavhengighet. Kallesignal-suffikset «200 I» står for «200 (years) Independence». Aktiviteten blir på 80 til 10 meter med SSB og forskjellige digitale modes. QSL via HP1DAV.

NORGE: LA4C med Haugalandgruppen av NRRL blir aktiv fra Feøy (IOTA EU-55) i RSGB IOTA Contest 24. og 25. juli med 7 operatører. QSL til LA4C direkte, via byrå, eller via LoTW. IOTA = Islands-On-The-Air, og EU = Europa.

ØSTERRIKE: Den spesielle stasjonen OE6ØANT blir aktiv fra 1. juli ut året i anledning 60-års jubileet for Antarktis-traktaten, med bl.a. Norges 3Y-krav. QSL-info vil komme. Mer info på www.waponline.it

FÆRØYENE: OY/LB5SH vil bli aktiv i én helg til høsten, dato vil bli annonsert. Aktiviteten vil bli med SSB og FT8. Aktuelle bånd blir bestemt når han ser hvilke antenner han får med seg. QSL til hjemme-kallesignalet.

FRANKRIKE: Den spesielle stasjonen TM1PAR blir aktiv fra 5. til 19. juni, for å markere det første fallskjerm-hopp over fransk jord, som fant sted 15. juni 1941. Kallesignal-suffikset «PAR» er tatt fra det franske ordet «PARachute» = fallskjerm. QSL via F5RRZ. Mer info på web: www.tinyurl.com/TM1PAR

I tillegg vil den spesielle stasjonen TM57COV være aktiv fra 15. til 29. juni, for å ære de som har blitt smittet, døde og plaget av viruset COVID-19. QSL via byrå, eller direkte til adressen på QRZ.COM.

ST. MARTIN: TO9W blir aktiv fra 1. til 10. desember med 5 operatører, med prioritet på 160, 80 og 40 meter, pluss noe aktivitet på 60 meter-båndet, med CW, SSB, FT8, FT4, og noe RTTY. QSL via LoTW, eller via ClubLogs OQRS.

BRITISK VIRGIN ISLANDS: VP2V/W9DR hadde planlagt aktivitet fra 17. til 24. juni på 6 meter, men må utsette dette til juni neste år, på grunn av Corona-situasjonen.

ZIMBABWE: Ohio/Pennsylvania DX Bulletin korrigerer forrige ukes informasjon: Det er 9J2GS (og ikke PA3CPI) som er aktiv som Z21DX, og vil være aktiv på alle HF-bånd med SSB mellom klokken 1740 og 1800 UTC. Men QSL skal via PA3CPI.