Ny versjon av dataprogrammet WSJT-X

NRRLs HF Traffic Manager LA4LN melder:

K1JT, Joe Taylor, melder 3. juni at det populære dataprogrammet WSJT-X, med mange digitale modes, kom ut med en ny versjon for utprøving (såkalt «Release Candidate», forkortet RC), versjon 2.5.0-RC1. Denne versjonen er nesten identisk med versjon 2.4.0-GA for generell bruk, hvor GA står for «General Availability».

Den nye versjonen for utprøving er særlig for å gi bedre bruk av måne-refleksjon (EME = Earth – Moon – Earth), ved å videreutvikle den nye digitale mode Q65 til å dekode raskere og bedre. Hvis du ikke er interessert i måne-refleksjon eller den digitale mode Q65, skriver Joe at man kan holde seg til versjonen 2.4.0-GA for generell bruk.

Den nye versjonen kan lastes ned gratis fra web-siden: www.tinyurl.com/digimode
Der ligger også PDF-filer med informasjon om programmet dets forskjellige digitale modes.