Støtte fra Forskningsrådet til utvikling av lærestoff for amatørradio

nrrl logo

LA4ZCA Torbjørn melder:

NRRL fikk 2. juni 2021 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for tiltak til å «styrke barn og unges digitale kompetanse» gjennom fritidsaktiviteter.

NRRL får 711.000 kroner til et prosjekt for utvikling av nettbasert lærestoff for amatørradio og andre utadrettede aktiviteter. Prosjektet vil løpe i to år med start i oktober. Konkrete leveranser og budsjett vil bli bestemt i forhandlinger med Forskningsrådet i løpet av sommeren. Frivillig innsats fra NRRLs medlemmer vil også være en viktig innsatsfaktor i prosjektet. Vi håper at mange vil ta aktivt del i dette arbeidet, som vil være viktig for fremtiden til amatørradio i Norge.

Mer informasjon kommer i løpet av sommeren. Spørsmål eller innspill kan rettes til NRRLs generalsekretær, eller til LA4ZCA Torbjørn som leder prosjektgruppen som har utarbeidet søknaden i samråd med NRRLs hovedstyre. Gruppen har forøvrig bestått av LA3PNA Thomas (NRRLs president), Mona Askerød (redaktør av «Amatørradio»), LA6CSA Pål, LA7ECA Øyvind (vara i hovedstyret) og LB4IH Trond (NRRLs ungdomskoordinator).