Sommeravslutning på LA2D

Grilling

Hvis været og andre faktorer er med oss satser vi på grillkveld ved gruppelokalet

onsdag 16. juni kl. 19.00.

Hver enkelt tar med sitt gode humør og det en ellers trenger av saker og ting til grilling. Smittevern etc. skal jeg ikke mase om da alle er godt drillet i dette.

Til høsten prøver vi med normal møtevirksomhet på gruppelokalet og med oppstart
onsdag 18. august Kl. 19.00.

Første QST-LA2D etter sommerferien er 15. august Kl. 21.00.

God sommer!

LA5JK Jan Gunnar