YOTA Contest 18. juli

Youngsters On The Air

DK6SP Philipp, Youth WG Chair IARU Region 1, melder:

Husk YOTA Contest 18. juli 2021!
Den første YOTA contesten har allerede funnet sted og var en stor suksess. Over 700 logger ble mottatt innen fristen og det arbeides med å få publisert de endelige resultatene så snart som mulig. I mellomtiden kan «claimed results» sees på YOTA Contest-nettstedet. Videre er vi veldig glade for å ha mottatt over 100 YOTA-logger, hvor operatørene er 25 år eller yngre.

Den neste andre økten vil finne sted 18. juli. På grunn av uforutsette datokollisjoner måtte vi flytte denne contesten fra den tidligere annonserte lørdagen (17. juli) til søndag den 18. juli. De annonserte tidene vil være de samme fra 1000 – 2159 UTC.

For mer informasjon se her: www.ham-yota.com/contest