WINLINK: Svalbard JW5E RMS QRV på nytt

Fagleder WINLINK, LA7UM Finn, melder:
På Svalbard har JW5E RMS blitt startet opp igjen lørdag 17. juli på 80 og 40 meter. Lokal SYSOP er
JW4PUA Sander.
Pr. i dag virker det som 40 meter mot LA2K i Kirkenes gir mest stabilt radiosambands-mulighet døgnet
rundt mot fastlandet. JW5E kjører PACTOR 1-3, og VARA HF 500 og 2300, samt ARDOP 500.
WINLINK-systemet er tenkt å være et sikkerhets-samband i det sambands-løse området på Svalbard.
Radioamatørenes eget sambandsnett WINLINK dekker nå fra Kristiansand til Svalbard med havområder. Se
kartene på web under WINLINK.ORG. Det anbefales å registrere VARA-versjonen. Hastighet 500 går fort
opp 8 ganger ved bra forhold.