Rapport fra arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram for NRRL til høring (gjentatt melding)

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Den 11. juni 2020 besluttet NRRLs hovedstyre (HQ) å opprette en arbeidsgruppe for visjon og handlingsprogram for NRRL. HQs vedtak ble fattet på bakgrunn av en henvendelse til HQ fra LA6CSA Pål, LA4PGA Trond, LA3ST Stein, LA2RR Ole og LA1KP Øivind. Henvendelsen kom i forbindelse med en allerede utlyst etablering av en arbeidsgruppe for revidering av NRRLs lover. I henvendelsen ble følgende påpekt:

Undertegnende har diskutert NRRL og foreningens utvikling den siste tiden og vi er av den oppfatning at det blir feil å starte med et lovutvalg slik HQ foreslår, før foreningen har en klar og tydelig visjon om hvor foreningen vil gå framover.

Vi mener derfor det først bør nedsettes en komite som tar for seg NRRL som organisasjon i dag, samt prøver å se litt inn i framtiden.

Det å utarbeide en visjon og handlingsprogram, vil så kunne danne grunnlaget for nye lover som vil være forståelige og tilpasset med tanke på forventet utvikling og nye medlemmer.

NRRLs medlemmer ble via en utlysning invitert av HQ til å delta i en arbeidsgruppe og i løpet av høstsemesteret 2020 var arbeidsgruppen i full gang. Gruppen har bestått av følgende medlemmer:

LA1BP Lennart Berger, Tromsø
LA1TNA Per-Dagfinn Green, Bergen
LA4ZCA Torbjørn Skauli, Oslo
LA6CSA Pål Stagnes, Oslo
LA0BY Stefan Heck, Bærum
LB4WI Normann Støylen, Skedsmo
LB0K Peter Ebsworth, Sotra

Den 3. mars 2021 ble arbeidsgruppens rapport oversendt HQ.

Det har vært ønskelig, både for arbeidsgruppen og HQ, at rapporten sendes ut på høring i NRRLs organisasjon. Med dette inviteres derfor alle NRRLs grupper og managere til å gi et høringssvar til rapporten. Enkeltmedlemmer som ønsker å gi et høringssvar bes fortrinnsvis om å gjøre dette via sin NRRL-gruppe.

Høringsfrist: 1. september 2021.

Høringssvar sendes på e-post til: nrrl@nrrl.no

Høringsdokumentet finner du under egen nyhetssak på www.nrrl.no. Du må være pålogget og medlem av NRRL for å kunne lese eller laste ned dokumentet.