ARRL tilbyr gratis radiostrålings-kalkulator

LA4LN Tom melder fra ARRL Letter for 5. august 2021:

ARRL tilbyr en gratis kalkulator for hvor mye stråling som kommer fra en gitt antenne med en bestemt sender-effekt. Denne kalkulatoren beregner hvilke sikre minimums-avstander det bør være fra din antenne, for at folk ikke skal bli bestrålt av for sterk radiostråling.

Kalkulatoren befinner seg på web her: www.arrl.org/rf-exposure-calculator