World Wide Digi DX Contest

LA4LN Tom melder:

Fra 28. august kl. 1200 UTC til 29. august kl. 1159 UTC: World Wide Digi DX Contest med de digitale modes FT8 og FT4 på 160, 80, 40, 20, 15 og 10 meter-båndene med utveksling av QTH-lokatorer, som gir grunnlag for både poeng og multipliere på hvert bånd. Mer info på web: www.ww-digi.com.