Invitasjon til Winlink og mottak av QST-LA over Winlink

Fagleder Winlink LA7UM Finn melder:

I senere tid er det uteksaminert mange nye radioamatører. Veldig gledelig.
Det inviteres herved til å komme i gang med Winlink som nybegynner, og til deretter å kunne motta QST-LA over Winlink-systemet.

Ved å sende en vanlig epost til winlink@nrrl.no så mottar dere en kortfattet tekstbasert pdf-veiledning i hvordan komme i gang med Winlink som nybegynner.
Det mottas også en kortfattet tekstbasert pdf-instruks for hvordan kunne motta QST-LA over Winlink-systemet uten å belaste det normale kallesignalet.

Dersom det sendes en Winlink-melding fra eget kallesignal til den spesielle Winlink-adressen QSTLA-NRRL, så mottar dere det samme, men tilpasset notepad i Winlink-softwaren Winlink Express til bruk over radio.

Dette blir små meldinger som egner seg også over radio.
Bulletinen QST-LA kommer en gang i uken og er her tekstbasert.
Hensikten er å trene på å kunne kommunisere uten avhengighet av det lokale normale telenettet, få informasjon og friske opp egne kunnskaper samt holde programvare vedlike.