Sambandsledermøtet 2021

Sambandstjenesten

Sambandsledermøtet 2021 gjennomføres digitalt i år, og datoen for møtet er satt til 18. september. På møtet skal det velges leder og to medlemmer til Sambandstjenestens sentrale ledelse samt to medlemmer til valgkomiteen. Kandidater meldes til sambandstjenesten@nrrl.no innen 29. august.

Vervene som skal besettes er:
• Leder for 2 år, pt. besatt av Henrik Solhaug
• SL-medlem for 2 år, pt. besatt av Jørn Andreas Arnesen
• SL-medlem for 2 år, pt. besatt av Karl-Erik Øyøygard
• Valgkomitemedlem for 2 år, pt. besatt av Morten Olsen
• Valgkomitemedlem for 1 år, vakant