HUSK – Aktiviteten i Drammengruppen av NRRL starter opp igjen

LA2Ds gruppelokale på Konnerud.

Aktivitet i regi av Drammengruppen av NRRL. QST-LA2D starter opp igjen søndag 15. august Kl. 21.00 over LA9DR. Drop-in på gruppelokalet fra onsdag 18. august Kl. 19.00.