Høringssvar på rapporten fra arbeidsgruppen for visjon og handlingsplan

nrrl logo

NRRLs kontor melder:

Minner om frist 1. september for innlevering av høringssvar på rapporten fra arbeidsgruppen for visjon og handlingsprogram.

Follogruppen v/sekretær LA1EBA Hans Christian melder at Follogruppen har innsendt sitt høringssvar. Høringssvaret er også lastet opp på gruppens hjemmeside www.la3f.no, hvor interesserte kan laste det ned.